Nawigacja

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  01.09.2015 ROKU O GODZINIE 10.00

  W HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

  ZBIÓRKA UCZNIÓW NA PLACU PRZED SZKOŁĄ

  DOJAZDY UCZNIÓW BEZ ZMIAN

 • ZBLIŻA SIĘ POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO :) - WYPRAWKA DO SZKOŁY

  WYPRAWKA SZKOLNA

  Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: Uchwały Rady Ministrów z dnia   23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938).

  W 2015 r. z wyżej wymienionego programu mogą skorzystać:

  1. Uczniowie klasy III szkoły podstawowej, klasy III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum; których dochód w rodzinie nie przekraczać kwoty 574 zł netto na osobę w rodzinie.
  • 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających powyższego kryterium, może otrzymać pomoc w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
  1. Uczniowie:
  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający   w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych       - z wyjątkiem klasy I, II, IV, gimnazjów, z wyjątkiem klas I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II, IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, lub ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I,  ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
  1. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych , z wyjątkiem klas IV, gimnazjów, z wyjątkiem klas I lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych - określonych w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, pozycja 2572 z późn.zm.) :
  • z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających  w roku szkolnym 2015/2016     do  klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają       z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  Dofinansowanie do zakupu  tylko i wyłącznie podręczników (z wyjątkiem uczniów wskazanych w punkcie 3) nie może przekroczyć kwoty:

  • kl. III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł
  • kl. IV technikum - do kwoty 445 zł.
  • w przypadku uczniów niepełnosprawnych kwota dofinansowania  podręczników może wynieść od 225 zł do 770 zł w zależności od tego czy uczniowie niepełnosprawni korzystają  czy też nie korzystają z podręczników do  kształcenia specjalnego.

  Dokumentacją niezbędną do przyznania dofinansowanie jest na wniosek wraz      z załącznikami (zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

  Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły.

  Wnioski należy pobrać i złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 7 września 2015 roku.

  Załączniki:

  ZOBACZ:    Wniosek.docx

                           zarzadzenie.pdf

                          rozp._Dz.U_z_2015_r._poz_938.pdf

   

 • WYKAZ ODRĘCZNIKÓW - KL. II i III

   

  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  JĘZYK POLSKI

  ,,Świat w słowach i obrazach’’.

  Podręcznik( kl.II )

  Gramatyka i stylistyka.( Kl.II)

   

  W.Bobiński

   

  Z. Czarniecka – Rodzik

  WSiP S.A. 26/2/2009

   

   

  WSiP S.A. 164/2/2009

  JĘZYK ANGIELSKI (III.1)

  ENGLISH PLUS 2 podręcznik + ćwiczenia

   

  Blockbuster 2

  Podrecznik z ćwiczeniami dla klasy II. KURS DLA POCZATKUJĄCYCH III.0

  Ben Wetz, Pye Diana,

  J. Quintana

   

  Dooley Jenny

  Evans Virginia

  Oksford 300/2/2010

   

   

   

  10/2/2009

   

  JĘZYK ROSYJSKI

  ,,ECHO 2 ‘’+ ćwiczenia ( kl.II ) kurs dla poczatkujących

  B.Gawęcka-Ajchel

  WSiP 97/2/2010

  JĘZYK NIEMIECKI

  Grafitti 2 KURS PODSTAWOWY III.0

  Podręcznik + ćwiczenia

   

  Kompass 3 neu Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.+ ćwiczenia.

  KURS KONTYNUACYJNY III.1

  K. Tkaczyk

  A. Potapowicz

   

   

  E.Reymont

  A.Sibiga

  M.Jezierska-Wiejak

  WSiP 248/2/2011

   

   

   

   

  PWN 622/3/2013

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Podręcznik,,Edukacja dla bezpieczeństwa”

  B.Breitkopf

  D.Czyżow

  639/2013

  HISTRIA

  ,,Bliżej historii”. Podręcznik kl.II + ćwiczenia

  A.Plumińska-Mieloch

  WSiP ( 61/2/2009)

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  NIE MA

   

  MATEMATYKA

  Matematyka 2. ,,Matematyka

  z plusem’’. Podręcznik dla kl.II gimnazjum

  M. Dobrowolska i in.

  Gdańskie Wydaw.Oświatowe 168/3/2011

  BIOLOGIA

  ,,Puls życia 2”. Podręcznik + ćwiczenia

  M. Jefimow

  NOWA ERA (58/2/2009)

  CHEMIA

  I semestr

  ,,Ciekawa chemia. Część I

  II semestr

  Ciekawa chemia. Część 2

  H.Gulińska,

  J.Smolińska

   

   

  H.Gulińska,J.Smolińska

  WSiP (40/2/2009)

   

   

   

  WSiP 40/2/2009

  INFORMATYKA

  ,,Informatyka dla gimnazjum" Wersja papierowa.

  G. Koba

  Migra

  (708/2014)

  FIZYKA

  Podręcznik ,,To jest fizyka” część 2

  M.Braun

  W.Śliwa

  Nowa Era

  73/2/2009

  GEOGRAFIA

  Podręcznik

  ,,Planeta Nowa 2’’. + ćwiczenia + ATLAS

  D.Szczypiński,

  M.Wójtowicz

   

  Wyd. Nowa Era 7/2/2009/2015

  PLASTYKA

  NIE MA

   

  RELIGIA

  ,,Jestem z Wami” 2

  W. Kubik SJ

  WAM

  AZ–32–01/10–KR-3/12

  ZAJĘCIA TECHNICZNE

  „Technika w praktyce, zajęcia elektryczno-elektroniczne”

  „Technika w praktyce, zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne.

  W. Czyżewski

   

   

  W.Czyżewski, W. Walat

   

   

  Nowa Era 196/1/2009

   

   

  Nowa Era 196/2/2010

  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  JĘZYK POLSKI

  ,,Świat w słowach i obrazach’’.

  Podręcznik (kl.III )

  Gramatyka i stylistyka.(kl.III)

  W. Bobiński

   

   

  Z.Czarniecka- Rodzik

  WSiP S.A. 26/3/2010

   

   

  WSiP S.A. 164/3/2010

  JĘZYK ANGIELSKI (III.1)

  ENGLISH PLUS 3 podręcznik+ćwiczenia

   

  Blockbuster 3

  Podrecznik z ćwiczeniami dla klasy III. KURS DLA POCZATKUJĄCYCH (III.0)

  Ben Wetz,

  Diana Pye

   

  Dooley Jenny

  Evans Virginia

  Oksford 300/3/2011

   

   

  10/3/2009

   

  JĘZYK ROSYJSKI

  ,,ECHO 3’’ + ćwiczenia ( kl.III ) kurs dla początkujących

  B. Gawęcka-Ajchel

  WSiP 97/3/2011

  JĘZYK NIEMIECki

  Kompass 4 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum.+ ćwiczenia.

  KURS KONTYNUACYJNY III.1

   

  Graffiti 3 KURS PODSTAWOWY III.0

  Podręcznik + ćwiczenia

  E.Reymont

  A.Sibiga

  M.Jezierska-Wiejak

  PWN 622/4/2013

   

   

   

   

   

  248/3/2012

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Podręcznik,,Edukacja dla bezpieczeństwa”

  B.Breitkopf

  D.Czyżow

  639/2013

  JĘZYK FRANCUSKI

  „Amis et compagnie 3” + ĆWICZENIA

  Colette Samson

  CLE International

  267/3/2011

  HISTRIA

  ,,Bliżej historii”. Podręcznik kl.III.

  + ćwiczenia

  K.Kowalewski,

  J.Kąkolewski,

  A.Plumińska-Mieloch

  WSiP ( 61/3/2009)

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  KOSS. Podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.Część 2. Wersja podstawowa.

  A. Pacewicz, T. Merta

  Cavitas ( 277/2/2011)

  LUB 169/2/2010

  MATEMATYKA

  Matematyka 3. ,,Matematyka

  z plusem”.

  M.Dobrowolska i in.

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (168/3/2011)

  BIOLOGIA

  ,,Puls życia 3”. Podręcznik + ćwiczenia

  B. Sągin, M. Sęktas

  A.Boczarowski

  Nowa Era (58/3/2010)

  CHEMIA

  I semestr

  ,,Ciekawa chemia” Część 2

  II semestr

  ,,Ciekawa chemia” Część 3

  H.Gulińska,

  J.Smolińska

   

  WSiP (40/3/2009)

  INFORMATYKA

  NIE MA

   

  FIZYKA

  "To jest fizyka" cz.3. i cz. 4 podręcznik

  BEZ ZBIORU ZADAŃ

  M.Braun

  W.Śliwa

   

  73/3/2010

  73/4/2011

   

  GEOGRAFIA

  Podręcznik

  ,,Planeta Nowa 3”+ ćwiczenia + ATLAS

  M.Szubert

  Wydawnictwo Nowa Era

  (7/3/2010)

  PLASTYKA

  NIE MA

   

  RELIGIA

  ,,Chodźmy razem” (kl. III )

  Red. W.Kubik SJ

  AZ – 33 – 01/10 – KR-4/13

 • REFORMA PODRĘCZNIKOWA - HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN

  Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!
  Już dziś sprawdź, za co od 1 września 2015 r.
  nie musisz płacić!
  Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasz elementarz”. Ten sam, z którego w ubiegłym
  roku uczyli się pierwszoklasiści. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny
  jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić,
  to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka).
  Szkoła podstawowa, I klasa
  * W polskim prawie oświatowym nie ma obowiązku korzystania z podręczników i ćwiczeń. Dlatego za pieniądze przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń
  szkoła może kupić inne materiały edukacyjne. Jeśli podejmie taką decyzję, NIE może żądać od rodziców kupna podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
  * Zmiany w finansowaniu zakupu podręczników nie obejmują szkół ponadgimnazjalnych.
  Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasza szkoła”. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN
  50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma
  25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia,
  etyka).
  Szkoła podstawowa, II klasa
  Nie musisz nic kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. Na komplet książek
  dla ucznia szkoła dostanie 250 zł, kolejne 25 zł na zakup ćwiczeń. Podręczniki będą nowe, kupione na rynku od wydawców.
  Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki
  posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
  Gimnazjum, I klasa
  Rok szkolny 2017/2018 – darmowe podręczniki
  i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  Nie musisz kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. To szkoła kupi komplet
  podręczników i ćwiczeń dla Twojego dziecka. Na ćwiczenia otrzyma 25 zł/ucznia. Kolejne 140 zł na każdego ucznia dostanie
  na zakup podręczników. Będą to zupełnie nowe książki, kupione na rynku od wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie
  mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym
  rocznikom uczniów.
  Szkoła podstawowa, IV klasa
  Dodatkowe darmowe podręczniki i ćwiczenia w następnych latach
  2016/2017 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.
  2017/2018 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.
  Więcej na stronach:
  www.men.gov.pl
  www.naszelementarz.men.gov.pl